CONFLICT TRANSFORMATIONAL FOR LEADER

Conflict Transformational for Leader

ศิลปะการคลี่คลายความขัดแย้งสู่การสร้างความร่วมมือ สำหรับผู้นำ

 

“ แปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง สู่ความร่วมมือที่ทรงพลังและสร้างสรรค์ ”

 

_____________________________________________

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

องค์กรหรือทีมของคุณเจอปัญหากวนใจ แบบนี้บ้างไหม ?

 • มีปัญหาที่ถูกซุกซ่อน เก็บงำ ปกปิดไว้ เพราะกลัวความผิด ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
 • การพูดคุยภายในทีม/องค์กร เป็นดั่งสงคราม มีการถกเถียง ไม่ฟังกัน มีความขัดแย้ง
 • มีการแบ่งก๊ก แบ่งฝ่าย พวกฉัน พวกเธอ เกิดขึ้น การทำงานมีรอยแยก
 • ความแตกต่างระหว่างเจน (Generation) ส่งผลกับการทำงาน
 • ชนชั้นทางการปกครอง การบริหารมีความเหลื่อมล้ำ สมาชิกระดับล่างไม่กล้าออกเสียง
 • ฯลฯ


เรารู้ดีอยู่แก่ใจ ว่าทีมหรือองค์กรที่แข็งแรงนั้นจะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว  แต่กับความเป็นจริงที่เรามักจะเจอ คือ การทำงานในองค์กร(แบบเดิม) ล้วนเต็มไปด้วยเส้นแบ่ง ทั้งชนชั้น ลำดับขั้น การแบ่งฝ่ายแบ่งแผนก รวมถึงวิถีการบริหารจัดการที่เน้นการควบคุม ตรวจวัด ซึ่งส่งผลให้คนทำงานยิ่งต้องเอาตัวรอด  นอกจากแนวทางการบริหาร เรายังมีความแตกต่างกันอยู่เป็นทุนเดิมอยู่จากการเติบโตกันคนละครอบครัว ถิ่นฐาน การเลี้ยงดู ทั้งหมดล้วนคือ ความแตกต่างที่เราต้องยอมรับ  ทั้งหมดที่กล่าวส่งผลให้เกิด “ความขัดแย้ง” (Conflict) เกิดขึ้นในองค์กร  บรรยากาศการทำงานที่บีบคั้นให้ที่หลายคนต้องเอาตัวรอด นำไปสู่รอยร้าว เส้นแบ่ง และการเก็บงำปัญหาต่างๆ ที่ขวางกั้นการเจริญเติบโตขององค์กร

 

ในวิกฤติย่อมมีโอกาสที่ดีรออยู่เสมอ “ความขัดแย้ง” คือ สัญญาณสำคัญที่กำลังเชื้อเชิญให้องค์กร หรือ ทีมงาน ให้ก้าวไปสู่อีกขั้นของการพัฒนา หากได้นำสิ่งที่ถูกซ่อนมาพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ และหาโอกาสแปลงเปลี่ยนสิ่งนั้นมาสู่ความร่วมมือที่มี ”พลังร่วม”   ทักษะและบทบาทหนึ่งที่สำคัญของ “ผู้นำยุคใหม่” จึงต้องสามารถที่จะดูแล คลี่คลายความขัดแย้งให้ได้  หลักสูตร “ศิลปะการคลี่คลายความขัดแย้งสู่การสร้างความร่วมมือ สำหรับผู้นำ” (Conflict Transformational for Leader ) เป็นวิชาสำคัญที่จะช่วยฝึกฝน ติดอาวุธให้ผู้นำยุคใหม่สามารถรับมือและดูแลความขัดแย้ง ความเห็นที่แตกต่างในทีม ไปสู่การ ”ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์” (Creative Conflict) ซึ่งนำไปสู่ทางออกแห่งการพัฒนาทีมและองค์กร ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง


 

วัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ของโปรแกรม

 

 • สร้างความเข้าใจและ Mindset ที่มีต่อความขัดแย้งในมุมมองใหม่ ให้เห็นโอกาสของการพัฒนาทีมและองค์กร ที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังของความขัดแย้ง
 • ได้ตระหนักรู้และเห็นสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดในระดับหยั่งลึก ซึ่งเกิดจากภายในในระดับบุคคล
 • ให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงของการคลี่คลาย ดูแลความขัดแย้งทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ได้ฝึกฝนและเกิดทักษะใหม่ที่นำไปดูแลความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันในทีมอย่างสร้างสรรค์
 • ร่วมสร้างและเกิดวิถีการทำงาน รวมถึงระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยคลี่คลาย ดูแลความขัดแย้งในทีมและองค์กร ที่เป็นระบบ และเกื้อกูลให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

การคลี่คลายและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ไปสู่ความร่วมมือที่ทรงพลัง เป็นกระบวนการที่มีความละเอียดและมีจุดที่ต้องใส่ใจมาก  การที่ผู้นำทีมจะสามารถเข้าใจเรื่องนี้และสามารถดูแลความขัดแย้งได้ จะต้องเข้าใจรากของปัญหา ความขัดแย้งอย่างแท้จริง และลงสนามมาฝึกฝนกันในสนามความขัดแย้งของจริง ซึ่งในโปรแกรมนี้จึงได้เน้นและออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ให้ทุกคนได้เข้าใกล้ความขัดแย้งของจริง และฝึกไปพร้อมกัน โดยมีทีม Facilitator ที่เชี่ยวชาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยประเด็นการเรียนรู้ที่สำคัญมี ดังนี้

 

 • คุณค่าและความสำคัญของ “ความขัดแย้ง” กับการพัฒนาองค์กร
 • ประสบการณ์ 3 ระดับของความขัดแย้งกลุ่ม/ในองค์กร (Inner Conflict / Interpersonal Conflict / World Work Conflict)
 • ปัจจัยสำคัญสำคัญที่สร้างความขัดแย้งในทีม/องค์กร
 • ผู้นำในบทบาท Facilitator กับการดูแลความขัดแย้งในทีม  
 • แก่นสำคัญ ของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล : conflict & dilemma
 • ท่าที 5 แบบ ต่อความขัดแย้งในการทำงาน 
 • เทคนิคการหยั่งราก ก่อนลงสนามความขัดแย้ง
 • ทักษะและวิธีการสื่อสารกับคู่ขัดแย้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ เจตนาที่แท้จริง ด้วยแนวทาง NVC (Non Violent Communication)
 • สนามพลัง & ตัวละครต่างๆ ของความขัดแย้งระดับกลุ่มในองค์กร
 • สถานะอำนาจ (Rank) ต่างๆในองค์กร
 • ศิลปะการสร้างกระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งกลุ่ม (Group Conflict Facilitation)
 • การสร้างวิถีการดูแลความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างความร่วมมือที่ทรงพลังในองค์กร (Transforming Conflict to Create Collaboration)

 

 

 

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

Visitors: 150,976