BEYOND PERFORMANCE BY CFR (CONVERSATION-FEEDBACK-RECOGNITION)

Beyond Performance by CFR

พัฒนาผลงานและองค์กรอย่างเหนือชั้น ด้วย CFR

 

“ กระบวนการสนทนาที่มีคุณภาพ ที่นำสู่การเปลี่ยนแปลง เรียนรู้และพัฒนาที่ไม่รู้จบ

 

_________________________________________________

 

โปรแกรมนี้ตอบโจทย์อะไร (Why you needs this program)

 

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ทำเอาองค์กรต่างๆ แทบปรับตัวไม่ทัน  ใครที่ตกเทรนด์ตามไม่ทันความเป็นไปของโลกย่อมมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก Disrupt ได้ง่ายๆ ซ้ำแนวคิดที่เคยสร้างความยั่งยืนกลับใช้ไม่ได้กับยุคสมัยปัจจุบัน จากที่เราเคยวางแผน ตั้งเป้าผลงานแบบเป็นรายปี หรือ 3-5 ปี ตอนนี้ เรากลับต้องเริ่มปรับมามองเป้าหมายสั้นๆ ที่ยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อลักษณะการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนไป กระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management) ย่อมต้องเปลี่ยนไปด้วย จากเดิมที่ทำกันเป็นรายปี เน้นที่การมองผลลัพธ์สุดท้ายปลายทาง คล้ายการแจกโจทย์ให้คนทำงานแต่ละคนไปในช่วงต้นปี แล้วค่อยกลับมาเจอกันอีกทีตอนปลายปีเพื่อประเมินว่าใครบ้างที่วิ่งถึงเส้นชัย และใครบ้างที่ไม่ถึง  ตอนนี้ ด้วยโลกที่เปลี่ยนไป องค์กรอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมคิด และปรับตัวให้ทัน  แนวทางการบริหารผลงานจึงต้องเน้นไปที่ การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Performance Management) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้คนทำงานเกิดการเรียนรู้  ไม่ใช่แค่ทำงานสำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีประสบการณ์ที่และมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นด้วย รวมถึงช่วยสนับสนุนให้เกิดการทำงานเป็นทีม ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ แต่มีพื้นที่ที่เอื้อให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือ ช่วยกันมอง ช่วยกันคิดเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ตลอดจนสนับสนุนกันในด้านของขวัญกำลังใจในการฝ่าฟันความท้าทายไปสู่เป้าหมาย

 

หัวใจสำคัญของการบริหารผลงานที่มีความต่อเนื่อง ที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นจะต้องใช้ “การพูดคุย สนทนาที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ” การพูดคุยที่มีคุณภาพที่เพียงพอจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ  ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกว่า CFR (Conversation , Feedback ,Recognition)   เป็นกระบวนการที่เรียบง่ายที่ทรงพลัง ซึ่งประกอบด้วย การสนทนาที่มีคุณภาพ (GREAT Conversation)  , การให้ฟีดแบ็กเพื่อการพัฒนา (Feed Forward) และการชื่นชม ให้พลังใจ (Recognition)   CFR ได้พัฒนามาจากพูดคุยที่ใช้การบริหารผลงานในทีมกีฬา ซึ่งเป็นต้นแบบ กรณีศึกษาสำคัญในการสร้างผลงานที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการนำหลักทางจิตวิทยา โดยแนวทางของไดอะล็อกและโค้ชชิ่งมาปรับใช้ ทำให้กระบวนการนี้มีไม่เพียงแต่เป็นพูดคุยตามที่เข้าใจในแบบเดิม  แต่เป็นการพูดคุย สนทนา ที่มีพลังที่เอื้อให้มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริง ใช้ปัญญาร่วม (Collective Wisdom)  มาสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นร่วมกัน

 

 

 

วัตถุประสงค์ ความตั้งใจของโปรแกรมนี้

 • ให้ทุกคนได้เข้าใจในกระบวนการ CFR และตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกระบวนการ
 • ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ต่อยอดกับกิจกรรมที่มีอยู่หรือสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในองค์กร
 • ช่วยพัฒนา ยกระดับกิจกรรมการสนทนาในองค์กรให้มีคุณภาพของการสื่อสาร ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ให้ CFR เป็นกระบวนการที่อำนวยให้ทุกคนกลับมาเป็นเจ้าของงาน (Sense of Ownership) และตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะนำพาตนเองและทีม ไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากโปรแกรมนี้ (Learning Point)

 

จุดเน้นในโปรแกรมนี้มีอยู่ทั้งหมดสามส่วน หนึ่ง คือความเข้าใจในเชิงแนวคิดของกระบวนการ CFR การพูดคุยที่ดูเผินๆ อาจเป็นเรื่องเรียบง่าย แต่การจะทำให้การพูดคุยแต่ละครั้งมีคุณภาพ แท้จริงแล้วมีรายละเอียดสำคัญอะไรซ่อนอยู่บ้าง สอง คือการฝึกปฏิบัติทักษะสำคัญต่างๆ ทั้งในฐานะสมาชิก และผู้นำการสนทนา และสาม คือการออกแบบ และปรับประยุกต์ให้ CFR สามารถนำไปใช้ได้ในบริบทขององค์กรจริงได้ โดยหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆ จะมีดังต่อไปนี้

 

 • ความหมายและความสำคัญของการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง กับโลกยุคปัจจุบัน
 • CFR คืออะไร ทำไมถึงองค์กรต้องการ CFR (Conversation - Feedback - Recognition)
 • CFR แตกต่างกับการสนทนาที่มีอยู่ ขององค์กรอย่างไร ?
 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำ กับการสร้างกระบวนการ CFR (CFR Facilitation)
 • GREAT Concept กับกระบวนการ CFR
 • ทักษะที่สำคัญในการทำกระบวนการ CFR ที่ทุกคนต้องมี
  • 4 เฟส กับการสนทนาที่มีคุณภาพ
  • วินัยสำคัญในการสนทนาที่มีคุณภาพ (Discipline of GREAT Conversation)
  • ศิลปะการให้ฟีดแบ็กที่สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนา (Art of Giving Feedback for Growth)
  • การชื่นชม 6 ช่องทาง เพื่อสร้างพลังสู่การเติบโต (Recognition)
 • การติดตั้งกิจกรรม CFR ในการบริหารผลงานจริงในองค์กร
  • การนำ CFR ไปใช้ในการสนทนาแบบกลุ่ม/ทีม  Group Conversation
  • การนำ CFR ไปใช้ในกิจกรรมการโค้ชแบบ 1-1 Coaching
 • กิจกรรม Self Reflection หัวใจสำคัญของ CFR
 • หัวใจสำคัญที่ทำให้ CFR เกิดผล และ หลุมพรางที่ทำให้ CFR ล้มเหลว
 • ตัวอย่างเคส องค์กรที่ใช้ CFR จนเกิดผลจริงในองค์กร
 • การออกแบบกระบวนการ CFR ให้เหมาะกับบริบทองค์กรของตน
 

 

 

สนใจหลักสูตร หรือ งานที่ปรึกษา ติดต่อเราได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Contact Excellent People (google.com)

หรือ ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  080-4594542  (ออ ณรัญญา)
ID Line : aornarunya

 

 

 

Visitors: 150,976