CREATIVE INTERVIEW AND SELECTION

CREATIVE INTERVIEW & SELECTION

How to Interview People To Fit with DNA and Culture

ชวนมาเปลี่ยนบรรยากาศห้องสัมภาษณ์ จาก “ห้องสอบ” สู่ “ห้องนั่งเล่น” กับกิจกรรม “เล่น” (New Work Lab) หัวข้อ Creative Interview & Selection พื้นที่เรียนรู้ทดลองเพื่อหาทางเลือกใหม่ๆ ในการสัมภาษณ์งาน ที่จะทำให้เรา และ Candidate ได้รู้จักกันจริงๆ เปลี่ยนบรรยากาศการสัมภาษณ์จากเดิม ที่ต่างฝ่ายต่างต้องระวังตัว มาสู่บรรยากาศที่เป็นมิตร ง่ายต่อการเปิดใจ

ในการสัมภาษณ์งานที่มองแค่ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เราอาจได้คนที่ “ทำงานได้” ตามตำแหน่งที่เราเปิดรับเข้ามา แต่พวกเขาอาจมีความเชื่อ ตัวตน (DNA) ความฝัน (Purpose) ไม่สอดคล้องกับองค์กร ทำให้คนเก่งงานหลายคน กลับไม่สามารถปรับตัว ใช้ชีวิตอยู่ร่วมและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้ ยิ่งในยุคปัจจุบัน ที่การทำงานแค่ตามหน้าที่อาจไม่เพียงพออีกต่อไป ในยุคนี้ ทีมงานต้องมีการปรับตัว จัดการตัวเอง ริเริ่ม และประสานงานกับผู้คนที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่กระบวนการสัมภาษณ์อาจต้องใส่ใจมากกว่าแค่เรื่องของทักษะ ความรู้ แต่ต้องดูไปถึงความเป็น “ตัวตน (Self)” ของ candidate ด้วย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเชคความสอดคล้องกันได้ตั้งแต่ต้น ได้ข้อมูลที่จะทำให้สามารถปรับจูนการทำงานร่วมกัน หรือดูแลกันได้เมื่อมีโอกาสเข้ามาร่วมงานกันจริงๆ

 

ในกิจกรรม “เล่น” Creative Interview & Selection นี้ เราจะมาทดลองร่วมกันว่า “เราจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อเติมความสร้างสรรค์เข้าไปในกระบวนการสัมภาษณ์? เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ต่างฝ่ายต่างสบายใจที่จะเปิดเผยตัวเอง” ในช่วงเวลา 1 วันนี้ ชวนมาเล่นกันกับ

ตัวช่วยในการตั้งคำถามเพื่อสำรวจตัวตน ผ่านชุดเครื่องมือ New Work Toolset เช่น Story Cards และ Conversation Cards ,Template การออกแบบคำถามซึ่งเชื่อมโยงกับ DNA และวัฒนธรรมองค์กร ,Creative Interview Space พื้นที่การทดลองใช้คำถามในการสัมภาษณ์จริง

 

ใน 1 วัน เรา “เล่น” อะไรกันบ้าง?

ช่วงเช้า 9.00-12.00

ทดลองเติมความสร้างสรรค์สู่กระบวนการสัมภาษณ์ กับชุดเครื่อง New Work Toolset สัมผัสประสบการณ์การเล่าเรื่องราวเชิงบวกจาก Story Cards 40 ใบ การออกแบบโจทย์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสนุก ปลอดภัยเข้าสู่การพูดคุย รวมถึงการทดลองใช้ Interview worksheet เพื่อตกผลึกความเป็นตัวตนของ candidate  

ช่วงบ่าย 13.00-16.00

สนุกกันต่อกับการออกแบบคำถามที่สอดคล้องกับค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ร่วม workshop ออกแบบคำถามตามกระบวนการ applied STAR model ต่อเนื่องสู่การทดลองสัมภาษณ์จริงกับกิจกรรม Creative Interview Space จากนั้น ชวนปิดวันร่วมกันกับการแลกเปลี่ยนไอเดีย หาวิธีในการนำไปใช้ต่อ

หมายเหตุ : ทักษะและกระบวนการสัมภาษณ์ที่มาทดลองร่วมกันนี้ นอกจากจะนำไปใช้กับผู้มีโอกาสเป็นสมาชิกใหม่ของทีมเราแล้ว ยังสามารถนำไปใช้สร้างบทสนทนากับสมาชิกเดิม ทั้งการสัมภาษณ์ Talent, Successor หรือแม้แต่สมาชิกโดยรวมที่เราอยากรู้จักกัน อยากใกล้กันมากขึ้นก็ได้

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
ลงทะเบียน สมัคร ที่ลิงก์นี้
 
นำกระบวนการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ "เล่น" โดย 3 Facilitator
1. น.สพ. วิกรม เจตนาวณิชย์ (หมอแชมป์) : CPO of Pets Friend Group & Co-Founder of New Work Academy
2. ภัทร กิตติมานนท์ (อ.ป้อง) : Co-Founder of New Work Academy & Wiwathanakorn
3. ปัญชลีย์ กีรติรุจิรวงศ์ (อ.ผึ้ง)  : Co-Founder of New Work Academy
 
 

สถานที่จัดกิจกรรม : new work house หมู่บ้าน perfect place rattanathibet

เปิดรับสมัคร จำนวน 8 คน เท่านั้น ต่อกิจกรรม
ขออนุญาตเมื่อครบจำนวน 8 คน (ในแต่ละกิจกรรม) จะปิดรับสมัคร

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Inbox ที่แอดมินเพจ "New Work Academy"
https://www.facebook.com/NewWorkAcademySpace
หรือ โทร 094-9266478 (พี่ผึ้ง)
 
-------------------------
Podcast Series 
How to Interview People to Fit with DNA & Culture
เทคนิคการสัมภาษณ์เลือกคนที่สอดคล้องกับ DNA และ วัฒนธรรมองค์กร

Ep.1 Self-based Interview กับการทำงานแนวใหม่
ชวนมาทำความรู้จักกระบวนการสัมภาษณ์แบบต่างๆ รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์แบบใหม่ ที่เน้นการทำความรู้จัก “ตัวตน” ของกันและกัน ชวนสำรวจไปด้วยกันว่าการสัมภาษณ์แบบนี้จะเข้าไปเติมเต็มการสัมภาษณ์แบบเดิมได้อย่างไร
 
Ep.2 4 จุดเน้นใน Self-based Interview
ขยายความกันต่อถึง 4 จุดเน้นในการสัมภาษณ์งานที่เน้นทำความรู้จักตัวตน เมื่อความจริงใจคือเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรเราจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้ candidate เกิดความไว้วางใจ และพร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองได้ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ให้ความรู้สึกอย่างไร มีจุดใดที่อาจแตกต่างหรือเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์แบบเดิมบ้าง
 
Ep.3 CEC model ขั้นตอนสำคัญของ Self-based Interview
ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันกับ 3 ขั้นตอนสำคัญในการสัมภาษณ์ที่เน้นทำความรู้จักตัวตน ซึ่งเริ่มจากการ Connect ตามมาด้วยการ Explore และสุดท้ายคือ Co-Create ในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้าง และเราสามารถนำ 3 ขั้นตอนนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรได้บ้าง
 

 

Visitors: 150,976