ORGANIZATIONAL EVOLUTION FACILITATOR WAY 4

ORGANIZATIONAL EVOLUTION FACILITATOR’S WAY
The way of leading organizational evolution
"ศาสตร์วิวัฒนากร วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่" รุ่นที่ 4
.
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารจัดการองค์กร (New Management Paradigm) ไปสู่วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงขั้นใหม่ พบกับศิลป์และศาสตร์ของการนำทีมที่มีพลัง ที่สร้างการมีส่วนร่วม พลังการขับเคลื่อนที่มาจากศักยภาพภายในของสมาชิกในทีม องค์ความรู้สำคัญและประสบการณ์จริงจากงานสร้าง “องค์กรมีชีวิต” (Living Organization)
.
ฝึกฝนเข้มข้นตลอดช่วงเวลา 4 เดือน แบ่งเป็น
▪️ Offline Workshop 12 วัน (แบ่งเป็น 4 โมดูลๆ ละ 3 วัน)
▪️ Micro Learning Series คลิปปูพื้นฐานความรู้สำคัญของการสร้างวิวัฒนาการองค์กร และหลักความรู้สำคัญของ “องค์กรมีชีวิต”
.
#Earlybird 32,000 บาท/ท่าน (ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)
#ราคาปกติ 36,000 บาท/ท่าน
**หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
.
รับจำกัด 20 คน
.
สมัครได้ที่ลิงค์
ลงทะเบียน - Organizational Evolution Facilitator's Way รุ่นที่ 4 (google.com)


.
++++++++++++++++++++++++++++
เรา (กลุ่มวิวัฒนากร) อยากสื่อสารที่มาความตั้งใจของเราให้ชัดเจนที่สุด ผู้ที่สนใจจะได้เข้าใจงานนี้อย่างชัดเจนขึ้นและแน่ใจขึ้นว่า โปรแกรมนี้เป็นสิ่งที่ท่านตามหารึเปล่า ?
พวกเราและคนองค์กรจำนวนมาก เริ่มเจอทางตันในการนำพาองค์กรไปข้างหน้า เราพบว่า
- โลกที่กำลังดำเนินไปข้างหน้า “ไม่มีอะไรแน่นอน” เป็นสิ่งที่เราเดาไม่ได้ ควบคุมไม่ได้เลย
- โครงสร้าง ระบบการบริหารแบบเดิม (Hierarchy) ทำให้คนทำงาน ต่างคนต่างทำงานของตัวเอง (SILO)
- คนทำงานเบื่อหน่ายการพูดคุยกัน พวกเขาไม่ค่อยกล้าที่จะคิด ไม่กล้าจะออกเสียง พวกเขาเลือกที่จะรอคำสั่ง รอการตัดสินใจ พวกเขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
- ความขัดแย้งเริ่มรุนแรงขึ้นในที่ทำงาน ทั้งความต่างระหว่าง Gen ชนชั้น ขั้นที่แบ่งระดับ รวมถึงการแบ่งแยกคนที่มี Fixed Mindset และ Growth Mindset ความขัดแย้ง แบ่งแยกนี้มาในรูปแบบที่มองเห็น และแฝงตัวในความเงียบ
- คนทำงานรอวันหยุด รอที่จะได้เที่ยว พวกเขาขยาดวันจันทร์ และรอวันศุกร์
- คนทำงานพัฒนา เติบโต ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
- หลายคนรอวันเกษียณ วันที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ พวกเขารอวันที่ตัวเองจะได้เป็นอิสระ

นี่เป็นตัวอย่างของจุดติดขัด ที่เรามักจะพบเจอ และได้ยินจาก CEO และผู้บริหารในองค์กรเป็นประจำ ที่แลกเปลี่ยนให้พวกเราฟัง พวกเขาแสวงหาหนทางใหม่ คล้ายกับตอนที่พวกเราออกเดินทางตามหา
.
ในโปรแกรมนี้ "ศาสตร์วิวัฒนากร วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่" เราได้แรงบันดาลใจมาจากงาน “องค์กรมีชีวิต” (Living Organization) โดยต่างคนต่างเริ่มต้นสนใจจากต้นทางที่ต่างกัน แต่มาบรรจบกันที่งานของ Frederic Laloux จากหนังสือ “Reinventing Organizations” ซึ่งภายหลังเราก็ได้รับเอกสิทธิ์ในการแปลและเผยแพร่เรื่องนี้ในเมืองไทย จากแรงบันดาลใจ มาสู่ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่เราสั่งสมจากการปฏิบัติจริง เราพบว่า วิถีการนำ หรือ บริหารจัดการองค์กร (New Paradigm for Leading Organization) ในแนวทางขององค์กรมีชีวิต ช่วยให้เกิด “วิวัฒนาการองค์กร” ได้จริง และมีพลังมาก มันมีเรื่องที่เรา “ไม่รู้” มาก่อน ในแนวการจัดการแบบเดิมที่เน้นการควบคุม สั่งการ วิธีการนี้แช่แข็งความสามารถของมนุษย์ไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเจอปัญหาปวดหัวกัน จนพยายามหาวิถีทางในการเปลี่ยนแปลง Transform องค์กร ก็มาจากการที่เราไม่รู้ว่าจริงๆ แล้ว มนุษย์มีความพร้อมและมีการวิวัฒนาการอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้ว องค์ความรู้และหลักปฏิบัติของ การนำองค์กร แนวใหม่ ในแบบฉบับขององค์กรมีชีวิต จึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป หรือที่เป็นข้อจำกัด ในวิถีเดิม
.
โดยสรุป ศาสตร์นี้เป็นวิชาที่ผู้นำ ผู้บริหาร Change Agent นักพัฒนาองค์กร ทั้งวิทยากร ที่ปรึกษา OD HROD ควรได้เรียน เราแนะนำมากๆ เราไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการใช้เครื่องมือ โครงสร้าง ระบบ เท่านั้น การเปลี่ยนแปลง สร้างวิวัฒนาการ จะมีองค์ประกอบมากกว่านั้น ถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวพวกนี้ ไม่ว่าจะติดตั้งเครื่องมืออะไรเข้าไปก็จะง่ายขึ้น วิชานี้จะช่วยให้เกิด
- พื้นที่ปลอดภัยในองค์กร (Psychological Safety) ที่เปิดรับสมาชิกทุกคน
- ทีมงานที่มี Mindset มีความสามารถในจัดการตัวเอง (Self-Management)
- วิถีการทำงานร่วมกันที่มีพลัง สนุก ทุกคนมีส่วนร่วม กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ (Engage People and Co-Creation)
- การดูแลความขัดแย้งสู่พลังแห่งความร่วมมือ (Conflict Transformation)
- การดูแลความขัดแย้งสู่พลังแห่งความร่วมมือ (Conflict Transformation)ยนรู้ต่อเนื่อง และสร้างผลงานที่มีความหมายได้ (Ecosystem around people growth)
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Change)
- ผู้นำแนวใหม่ ที่ช่วยเอื้ออำนวยให้ทีมงานและองค์กรเกิดวิวัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ (Evolutionary Leadership)

.

โปรแกรมนี้ เราจะได้เรียนรู้อะไร ?
.
Micro Learning Set 1 : Pre-Program
▪️ กระบวนทัศน์การบริหารแบบเครื่องจักร VS. กระบวนทัศน์การบริหารแบบมีชีวิต
▪️ สมมติฐานเกี่ยวกับมุนษย์
▪️ 3 เสาหลักของการสร้างองค์กรมีชีวิต
▪️ มุมมองสำคัญในการสร้างวิวัฒนาการองค์กร ผ่าน จตุรัสความสัมพันธ์ ของ Ken Wilber
.
#Module1 : แก่นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่ (The Essential of Organizational Evolution)
“เราจะทำให้องค์กร หรือ ผู้นำ หรือพนักงานเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร? “
คำถามยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ในเวิร์คช็อป หรืองานที่ปรึกษา ในงานองค์กรวิถีใหม่นั้น เราไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงใคร แต่เราจะสนใจการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอง ในโมดูลแรก จึงเป็นโมดูลที่สำคัญมากๆ ที่จะพาทุกคนกลับมาทำงานกับตัวเองก่อน ว่าการที่คนๆหนึ่งจะเริ่มเปลี่ยนแปลง เปิดใจและสร้างสิ่งคุณค่าใหม่ๆได้นั้น มีกระบวนการอย่างไร ดังนั้นบทเรียนแรกจึงออกแบบให้ทุกคน ได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ของการ “วิวัฒน์ตัวเอง” (Self-Evolution) (*ขอเริ่มให้ผู้สนใจโปรแกรมนี้ ได้คุ้นเคยกับคำว่า.. วิวัฒน์ หรือ วิวัฒนาการ ซึ่งไม่ใช่ศัพท์แสงอะไรที่ล้ำหน้า แต่เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มคุ้นเคย) โมดูลแรก จะเน้นการทำงานในฝั่งของ “ระดับตัวบุคคล” (Individual) ก่อน ให้ทุกคนได้เริ่มสัมผัสกับ “การจัดการตัวเอง” (Self-Management) เสาแรกของการสร้างองค์กรมีชีวิต ถือเป็นกุญแจดอกแรกที่สำคัญมากของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
.
Offline Workshop (24-26 มิถุนายน 2565)
▪️ “ฉันคือใคร” เข้าใจตัวตนของเราและผู้อื่น ด้วยผู้นำสี่ทิศ และ Me My Self 12 คาแรกเตอร์
▪️ เรียนรู้ธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบเบื้องหลังการทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
▪️ เรียนรู้ความกลัว จิตวิทยาความปลอดภัย และการตระหนักรู้ ในกลไกในการป้องกันตัวเอง (Psychological Safety and Self-Awareness)
▪️ ความสัมพันธ์ภายในตัวเองและแบบแผนพลังงาน กับการเชื่อมโยงกับผู้อื่น (Energy Pattern)
▪️ ศิลปะการฟังเชิงลึก (Art of Deep Listening) ประตูของการเรียนรู้สู่สิ่งใหม่
▪️ ความเปราะบางและแรงขับภายใน (Vulnerability and Inner Drive) กับการสร้างการเปลี่ยนแปลง คุณค่าใหม่
▪️ กระบวนการสร้างวิวัฒนาการในตัวเอง (The 4 Step of Self-Evolution)
.
---------------------------------
#Module2 : สร้างวิถีการอยู่ร่วมและพื้นที่การสนทนาที่มีพลัง ตามแนวทางของ Dialogic Organization Development
ต่อเนื่องกับการเรียนรู้เพื่อสร้าง “กลุ่มหรือองค์กร” เราจะอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาและเกิดความร่วมมือที่แท้จริง ได้อย่างไร?
ในโมดูลที่สอง จะทำงานกับ “ระดับกลุ่ม” (Collective) โดยแกนหลักที่เราจะเรียนรู้ร่วมคือ กระบวนการของการพูดคุย สนทนา ตามแนวทางของไดอะล็อก (Dialogue) ซึ่งค้นพบโดย เดวิด โบห์ม นักฟิสิกส์คนสำคัญของโลก และได้พัฒนาต่อมาเป็นการพูดคุยในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร การพูดคุย สนทนา ถือเป็นวิถีที่เรียบง่ายที่สุดของการอยู่ร่วมกัน คือ หนทางที่ทำให้เรา “เข้าใจกัน” ได้เรียนรู้ ได้ร่วมกันสังเกต ร่วมคิด ร่วมต่อยอด แต่เรื่องที่เรียบง่ายนี้ กลับเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในโลกปัจจุบัน ในโมดูลนี้สมาชิกทุกคนจะได้เรียนรู้วิถีและกระบวนการสำคัญในการสร้างองค์กรที่แข็งแรง ด้วยภูมิปัญญาของการพูดคุยในความเป็นไดอะล็อก (Dialogic Organization Development)
.
Micro Learning Set 2
▪️ องค์รวม (Wholeness) เสาที่ 2 ของการสร้างความองค์กรมีชีวิต
▪️ หลักความรู้และที่มาของการสนทนาในแนวทางไดอะล็อก
▪️ แนวคิดสำคัญของ Dialogic Organization Development
.
Offline Workshop (15-17 กรกฎาคม 2565)
• วินัยสำคัญแห่งการสนทนาเรียนรู้ในวิถีไดอะล็อก
• บทบาทของผู้นำวงสนทนา และทักษะสำคัญในการนำการสนทนาตามแนวทางไดอะล็อก
• 4 Phases of Dialogue และ กระบวนการสำคัญของ Dialogue เพื่อการพัฒนาองค์กร
• การอ่านสัญญาณและพลังงานกลุ่ม (Noticing Group Signal)
• กระบวนการสำคัญในออกแบบไดอะล็อกเพื่อการพัฒนา (Dialogic Facilitation Process)
• สาธิต การนำกระบวนการพูดคุยรูปแบบต่างๆ ในองค์กรมีชีวิต อาทิ Pure Dialogue , กระบวนการปรึกษาหารือ (Advice Process) , CFR (Conversation-Feedback-Recognition) เป็นต้น
• การนำกระบวนการ Dialogic Organization Development ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร
.
---------------------------------
#Module3 : ศิลปะการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่การพัฒนาองค์กร (Art of Conflict Transformation in Organization)
โมดูลที่สาม เป็นการทำงานลงลึกและขยายจากโมดูลที่สอง ในการสร้างกลุ่ม สร้างองค์กร ที่รวมเอาบุคคลที่มีความหลากหลายเข้ามาใช้ชีวิตด้วยกัน ทุกคนเติบโตมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เป็นความท้าทายมากที่จะให้เราอยู่ร่วมกันแบบที่ไม่มีความเห็นต่าง การทะเลาะ กระทบกระทั่งกัน ยิ่งถ้าเราจะเปิดพื้นที่ให้สมาชิก “มีส่วนร่วม มีตัวตน” จริงๆ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง บทเรียนที่สามนี้จึงเน้นการทำงานกับการคลี่คลายความขัดแย้งให้เป็นความร่วมมือ หรือพลังในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน เน้นการฝึกฝน เรียนรู้การใช้จิตวิทยางานกระบวนการ (Process Work Psychology), การสื่อสารอย่างสันติ NVC (Nonviolent Communication) และอีกหลายเทคนิค ที่จะช่วยให้วิวัฒนากรสามารถดูแลการสื่อสาร, การสนทนา หรือ การทำงานร่วมกันของกลุ่มคน ให้เป็นไปอย่างราบรื่น นำสู่การพัฒนาองค์กรที่สร้างสรรค์
.
Micro Learning Set 3
• แก่นสำคัญ ของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล
.
Offline Workshop (12-14 สิงหาคม 2565)
● ท่าที 5 แบบต่อความขัดแย้ง
● เทคนิคการหยั่งรากก่อนลงสนามความขัดแย้ง
● ทักษะและวิธีการสื่อสารกับคู่ขัดแย้ง
● ประสบการณ์ 3 ระดับของความขัดแย้งกลุ่ม/ในองค์กร
● สนามพลัง & ตัวละครต่างๆ ของความขัดแย้งระดับกลุ่มในองค์กร
● สถานะอำนาจ (Rank) ต่างๆในองค์กร
● การทำกระบวนการความขัดแย้งกลุ่ม
● สาธิตและเรียนรู้ กระบวนการพูดคุยบนความหลากหลาย ในองค์กรมีชีวิต อาทิ กระบวนการตัดสินใจร่วม (Decision Making Process), การค้นหาเป้าประสงค์กลุ่ม/องค์กร (Collective Purpose)
.
---------------------------------
#Module 4 : ศิลปะการสร้างกระบวนการและระบบนิเวศที่ช่วยสร้างวิวัฒนาการองค์กร (The Art of Facilitate Ecosystem and Experience for Organizational Evolution)
ในโมดูลสุดท้าย ปลายทางของโปรแกรม จะเน้นการทำงานกับโครงสร้างและระบบนิเวศขององค์กร ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่วิวัฒนาการขั้นใหม่ บทเรียนท้ายสุด จะชวนทุกคนออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) และกิจกรรมต่างๆ ในวิถีการทำงานขององค์กร (Micro Event) สมาชิกจะได้ลงมือทำจริงแบบเต็มๆ ทั้งการออกแบบและนำกระบวนการ โดยโจทย์ที่ร่วมฝึกฝนจะสอดคล้องกับการทำงานจริงในองค์กร เราเชื่อว่าองค์กรกับมนุษย์คนหนึ่ง มีลักษณะที่ไม่ต่างกัน การที่เราทำให้คนๆหนึ่งเติบโต มีการเรียนรู้ พัฒนาตัวเองต่อเนื่องนั้น เราควรจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในตัวเองแบบไหน ให้เขาสามารถรับรู้ ตอบสนอง กับความเปลี่ยนแปลงได้
.
Micro Learning Set 4
▪️ เป้าประสงค์ที่มีวิวัฒนาการ (Evolutionary Purpose) เสาที่ 3 ของการสร้างองค์กรมีชีวิต
▪️ แนวคิดสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม วิถีการเรียนรู้และเติบโต (Growth Culture)
▪️ 4 องค์ประกอบของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
▪️ เรียนรู้-คิด-ทำ วงจรการเรียนรู้สู่วิวัฒนาการขั้นใหม่ (Learning Cycle)
.
Offline Workshop
• 4 พื้นที่สำคัญในองค์กรมีชีวิต
• บทบาทสำคัญของ “วิวัฒนากร” และจุดที่ต้องใส่ใจในการดูแลกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
• เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และการสร้าง Micro Event ในระบบนิเวศ
• ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีทีม OE FA พี่เลี้ยงประกบ ในการออกแบบและรันกระบวนการจริง ( โมดูลนี้ เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ในสามวัน ในรูปแบบ Learning Lab)
.
---------------------------------
นำกระบวนการเรียนรู้ โดย ทีมวิวัฒนากรมากประสบการณ์ กลุ่มที่ทำงานกับการสร้างองค์กรมีชีวิต ตามแนวทาง Teal Organization
1) น.สพ. วิกรม เจตนาวณิชย์ (หมอแชมป์) Chief People Officer : Petfriend Group / ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิวัฒนากร / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างวิวัฒนาการองค์กร และโค้ชผู้บริหาร
2) โชติวุฒิ อินนัดดา (อ.โชติ) ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิวัฒนากร / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างวิวัฒนาการองค์กร และโค้ชผู้บริหาร / ผู้ร่วมแปลหนังสือ Reinventing Organizations “กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่”
3) ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล (อ.ชัย) ผู้ร่วมก่อตั้ง CoJOYConsulting / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างความร่วมมือและวิวัฒนาการองค์กร /โค้ชผู้บริหาร / ผู้ร่วมแปลหนังสือ Reinventing Organizations “กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่”
4) อัจฉรีย์ อำไพกิจพาณิชย์ (อ.เจน) ผู้ร่วมก่อตั้ง CoJOY Consulting / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างความร่วมมือและวิวัฒนาการองค์กร /โค้ชผู้บริหาร
5) ภัทร กิตติมานนท์ (อ.ป้อง) ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิวัฒนากร / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างวิวัฒนาการองค์กร และโค้ชผู้บริหาร / ผู้ร่วมแปลหนังสือ Reinventing Organizations “กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่”
6) ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (อ.อุ๋ย) ผู้ร่วมก่อตั้ง Easy Innovation / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมและวิวัฒนาการองค์กร
7) นราวิทย์ นาควิเวก ( อ.บอมส์) ผู้ร่วมก่อตั้ง Excellent People และวิวัฒนากร / Facilitator ที่ปรึกษาด้านการสร้างวิวัฒนาการองค์กร และโค้ชผู้บริหาร
.
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 080-459-4542 (คุณออ)
ID LINE : aornarunya
หรือที่อีเมล์ excellentpeople.th@gmail.com
.
#organizationalevolutionfacilitator
#livingorganization
#องค์กรมีชีวิต
#วิวัฒนากร
#excellentpeople

Visitors: 142,224