หนังสือ REINVENTING ORGANIZATIONS กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่

สั่งซื้อ

หนังสือ REINVENTING ORGANIZATIONS

กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่

ราคา 650 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

------------------------

ผู้เขียน Frederic Laloux

ผู้แปล ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล  / อ.โชติวุฒิ อินนัดดา / อ.ภัทร กิตติมานนท์

 

หนังสือคัมภีร์การพัฒนาองค์กรเล่มสำคัญของโลก แห่งศตวรรษนี้  กุญแจแห่งการเปลี่ยนถ่ายจาก การบริหารแบบเก่า ที่ตั้งต้นจากการบริหารคนให้เหมือนเครื่องจักร การออกแบบการจัดการที่เน้นการควบคุม จัดการ ซึ่งสร้างปัญหาสั่งสมมากมาย มาจนถึงจุดที่ต้องการเปลี่ยนแปลง   ความสุข พลังชีวิต ที่หดหายไปจากชีวิตผู้คน  ภัยคุกคามจากธรรมชาติและการทำลายล้างกันเองจากการแข่งขันธุรกิจ  โลกปัจจุบันปั่นป่วน ยากจะคาดเดา

สู่......วิถีองค์กรแนวใหม่ "องค์กรมีชีวิต" Teal Organizaton คือ การค้นพบ และความหวังใหม่ของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในการสร้างงานที่มีคุณค่า ต่อเพื่อนมนุษย์และโลก  รวมถึงการเรียนรู้และร่วมสร้างวิวัฒนาการ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม    Frederic Laloux ผู้เขียนได้ศึกษา และรวบรวมเรื่องราวของ 12 องค์กร ที่ใช้แนวทางการบริหารแนวใหม่  ที่ช่วยนำความมีชีวิตชีวา กลับมาสู่องค์กร   เป็นงานที่ทรงคุณค่า และได้รับการยอมรับอย่างมากจากทั่วโลก  เป็นหนังสือต้นทาง ของการบริหารแนวใหม่ ที่ถูกนำไปปรับใช้ในองค์กรชั้นนำมากมายทั่วโลก

ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย ควรได้รู้จักและได้นำมาปรับใช้  เป็นหนังสือที่หนา แต่อ่านง่าย บูรณาการองค์ความรู้การบริหาร จิตวิทยา ปรัชญา และจิตวิญญาณ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ถูกยกให้เป็นหนึ่งในงานแห่งศตวรรษ 

Visitors: 161,792