HR as Facilitator 5

HR AS FACILITATOR #5 (HR วิถีฟารุ่นที่ 5)
Create Experience and Ecosystem Around People Growth
------------------------
ฝึกฝนเข้มข้นตลอดช่วงเวลา 5 เดือน แบ่งเป็น
Virtual Workshop (Zoom Meeting) 2 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง, 23 มีนาคม และ 6 เมษายน 2567)
Offline Workshop 8 วัน /แบ่งเป็น 4 โมดูลๆ ละ 2 วัน (27-28 เมษายน , 18-19 พฤษภาคม , 15-16 มิถุนายน และ 13-14 กรกฎาคม 2567)
• Micro Learning Series คลิปปูพื้นฐานความรู้สำคัญของกระบวนทัศน์ใหม่ของงาน HR และการทำงานของ HR ในบทบาทของ Facilitator หรือ ผู้ดูแลระบบนิเวศ

#Earlybird 23,900 บาท/ท่าน (ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)
#ราคาปกติ 27,900 บาท/ท่าน
**หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวม vat 7%
สามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้
ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ HR as Facilitator คนละเล่ม

** รับจำกัด 15 คน
สมัครได้ที่ลิงค์
ลงทะเบียน - https://shorturl.at/gijX7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Line ID : aornarunya
.
-------------------------
เป็นความฝันของทุกองค์กร ที่จะเห็นพนักงาน/ทีมงานของเรา สามารถที่จะกล้าคิด กล้าลงมือทำ กล้าที่เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน ยิ่งในสถานการณ์โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ไม่แน่นอน คาดเดาได้ดังเดิม ยิ่งจำเป็นที่จะต้องร่วมไม้ ร่วมมือกัน คิด เรียนรู้และสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ไปอีก
.
งาน HR/People ต้องเผชิญความท้าทายขึ้นเรื่อยๆ หลายองค์กรได้ตระหนักและปรับตัวแล้ว เราพอเห็นแล้วว่าถ้าจะรอดเราต้องปรับตัว และช่วยสนับสนุนให้เพื่อนพนักงานและองค์กร เรียนรู้ เปลี่ยนแปลง ซึ่งเดิมทีเราเคยทำงานที่เน้นงานเอกสาร ระบบ หรือ การวางแผน ที่ตายตัว แน่นอน คาดการณ์ได้ แต่แนวทางนั้นใช้ไม่ได้ผลมากพอกับโลกปัจจุบัน HR/People จะต้องขยายบทบาทจาก “เซียนหมากรุก” (Chess Master) ที่คอยวางแผน วางหมาก วางระบบ มาสู่บทบาทของ ”คนสวน” (Gardener) ที่เป็นผู้ดูแลระบบนิเวศ (Ecosystem) และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในองค์กร (Employee Experience) ดังที่เราเริ่มจะเห็นจากเทรนด์ในยุคปัจจุบันที่ HR/People เริ่มมาดูแลงานวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น
โปรแกรม HR as Facilitator รุ่นที่ 5 จะเน้นการบ่มเพาะทักษะให้เหล่า HR/People หรือ ผู้ที่สนใจ ได้มีส่วนสำคัญในการสร้าง “วิวัฒนาการ” (Evolution) ให้กับองค์รกรผ่านการดูแลและพัฒนาผู้คน ให้พวกเขาดูแลจัดการตนเองได้ (Self-Management) เก่งขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่า สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวิชาสำคัญของ HR/People แห่งองค์กรยุคใหม่ คือ “ฟา” (Facilitation) วิชาที่จะช่วยอำนวย สนับสนุนให้เกิด Lean Organization / Agile Organization / HR for non HR / วัฒนธรรมองค์กร ได้ง่ายขึ้นและทำได้จริง
 
  • ช่วยให้ผู้เรียน สามารถสร้างบรรยากาศและพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร ทำให้เกิดการพูดคุยแบบเปิดมากขึ้น ลดความขัดแย้ง เพิ่มความเข้าใจ (Psychological Safety & Open Space)
  • ออกแบบกระบวนการ ประสบการณ์ที่ทำให้พนักงานได้รู้จักตนเอง (Employee Experience) และวางแผนชีวิต การงาน (Career Growth) ไปอย่างสัมพันธ์ ตั้งแต่เริ่มรับสมัครงาน สัมภาษณ์งานและ Onboarding ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลและพัฒนาคน (Proactive Recruitment and Onboarding Experience)
  • Line Manager และ พนักงาน ดูแลจัดการชีวิตตนเอง ได้ดีขึ้น ผ่านกระบวนการที่ออกแบบ ติดตั้ง เพื่อให้พวกเขาได้ค่อยๆ คิดเป็น มองปัญหา และหาทางออกเป็น (HR for non HR / Self-Organization)
  • ออกแบบ พลิกโฉมการบริหารผลงาน ให้ทุกคนสนุกและมีส่วนร่วมที่จะคิดเป้าหมายและทดลองเรียนรู้ ลงมือทำ อย่างสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวาได้ (Inspiring Performance Management)
  • สร้างและพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรม พื้นที่การเรียนรู้ ในองค์กรเกิดการพัฒนาและการมีส่วนร่วมที่แท้จริง มีความต่อเนื่องและพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร (Creative Learning and Continuous Learning Workplace)
  • สร้างประสบการณ์และกิจกรรมที่ส่งเสริมความผูกพัน การอยู่ร่วมกันในองค์กร ที่ทำให้พนักงานได้รู้สึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่าอย่างแท้จริง (Employee Engagement and Employee Experience)
  • ได้แนวทางและทักษะที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงการประชุม การสื่อสารพูดคุยในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ให้ทุกคนได้คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน (Creating a Growth Conversation )
  • ช่วยสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) และวัฒนธรรมในองค์กรที่ส่งเสริมให้คนทำงาน (Growth Culture) เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
.
VIRTUAL WORKSHOP : The Essential Skills of Facilitation
(2 ครั้ง ๆ ละ 0.5 วัน , 23 มีนาคม และ 6 เมษายน 2567)
ประเดิมอุ่นเครื่อง ด้วยการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะพื้นฐานสำคัญของการเป็น “HR as Facilitator“ ผ่าน Zoom Meeting โดยเน้นการฝึกฝน ทักษะการฟังที่ลึกซึ้ง (Deep Listening) , ทักษะการคิดใคร่ครวญ (Reflection) , การเข้าใจตัวเองเชิงลึก (People Insight) และการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety)
ครั้งที่ 1 : First Check-in ฝึกฝนการฟังที่ลึกซึ้ง Deep Listening และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Psychological Safety)
ครั้งที่ 2 : Knowing Yourself เรียนรู้เข้าใจตัวเองเชิงลึก ด้วยผู้นำสี่ทิศ และ Me,My Self 12 ตัวตน
.
OFFLINE WORKSHOP (4 โมดูล ๆ ละ 2 วัน /รวม 8 วัน)
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องประชุม Saloon ชั้น 17 อาคาร Knowledge Exchange Center (ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่)
เจอกันทั้งหมด 4 ครั้งๆ ละ 2 วัน (เดือนละ 1 ครั้ง) รวม 8 วัน เพื่อฝึกปฏิบัติร่วมกันจริงกระบวนการ Experiential Learning Facilitation ดังนี้
.
Module1 : Self-Evolution ( 27-28 เมษายน 2567)
สัมผัสกับประสบการณ์และเรียนรู้วิวัฒนาการ การเรียนรู้และเติบโตของชีวิตมนุษย์ (พนักงาน) ผ่านเรื่องราวของตัวเราและผู้เข้าร่วม (Life Journey) อันเป็นความเข้าใจสำคัญของการออกแบบระบบนิเวศและกระบวนการที่ช่วยให้พนักงาน / ทีมงานของเราเติบโต พัฒนาไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังจะชวนให้ผู้เรียนรู้ ได้ค่อยๆ ซึมซับ สังเกตบทบาท , แก่นของกระบวนการของ HR Facilitator
• Evolutionary Mindset มายด์เซ็ทแห่งวิวัฒนาการ
• 4 Step of Self-Evolution
• Inner Drive การเชื่อมโยงกับแรงขับภายใน
• WHY HR/People Facilitator ความสำคัญของ Facilitator กับงาน HR/People “เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของงาน People“
• บทบาทของ HR/ PEOPLE ในความเป็น “Facilitator“ ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
• แนวคิดและ “แก่น” สำคัญของ “ฟา” The Principle to Facilitation
.
Module2 : The Art of Creating Grow Conversations and Learning Space (Dialogic Organization Development) (18-19 พฤษภาคม 2567)
เรียนรู้กระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างทีม สร้างวัฒนธรรม และการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการกระบวนการสนทนาที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้วยไดอะล็อก (Dialogue) และ Group Coaching ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการทำให้พนักงานและทีมงานเติบโต สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้
• 4 พื้นที่สำคัญในการหล่อเลี้ยง การเติบโตของทีมงาน/พนักงาน (4 Spaces for Continuous Learning & Growth)
• การสนทนาแบบ Grow Conversation VS. การสนทนาแบบ Devolution
• 4 Phase ของคุณภาพการสนทนา ตามแนวทางไดอะล็อก
• วินัยสำคัญ และทักษะที่จำเป็นในการนำการสนทนาแบบไดอะล็อก ( Discipline & Essential Skills for Dialogue Facilitation)
• กระบวนสำคัญในการสนทนาเพื่อการพัฒนาองค์กร (Dialogic Organization Development Process)
• การตั้งคำถามเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
• การออกแบบกระบวนการพูดคุยที่สำคัญเพื่อการพัฒนา ( How to Creating a Grow Conversation)
• การประยุกต์ใช้ Dialogue และ Group Coaching กับการพัฒนาองค์กร เช่น การสร้าง Feedback Culture , การระดมสมองเพื่อริเริ่มเป้าหมายแบบ OKRs , การเปลี่ยนแปลงการประชุมมาสู่พูดคุยแบบ CFR (Conversation-Feedback-Recognition) หรือ การ Check-in , การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในองค์กร เป็นต้น
 
Module3 : Creating Employee Experience and Ecosystem Around People Growth (15-16 มิถุนายน 2567 )
เรียนรู้เบื้องหน้า เบื้องหลัง ของการออกแบบ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้และเติบโต (Continuous Learning & Growth Experience) ผ่านทั้งการออกแบบกิจกรรม “ฟา” ที่ใช้กับงาน HR/People ในทุกส่วน และได้เรียนรู้แบบเจาะลึกถึงการออกแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกิดวัฒนธรรม วิถีการทำงานที่ช่วยให้องค์กรและพนักงานมีผลงานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ลองลงสนาม ร่วมกับทีม Facilitator หลักของโปรแกรม
• กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารและพัฒนาคน New Paradigm HR / People Management
• 4 Quadrant of Wilber กับการสร้างองค์กรจัดการตนเอง
• การออกแบบและสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวงจร “เรียนรู้ คิด ทำ” (How to Creating Continuous Learning & Growth by Learning Cycle)
• ศิลปะการออกแบบวิถีและระบบนิเวศในการทำงานที่รองรับการพัฒนา (The Art of Creating Ecosystem and Way of Work)
• การประยุกต์ใช้ Facilitation เต็มรูปแบบกับงาน HR / People (Facilitation for HR/People )
 
Module4 : Lab of Creative HR Facilitation (13-14 กรกฎาคม 2567)
ฝึกปฏิบัติจริงในการรันกระบวนการฟาในงาน HR/People ตามโจทย์ที่ได้รับ โดยมีทีมวิทยากรประกบเป็นพี่เลี้ยง และให้ฟีดแบ็ก เน้นให้ทุกคนได้มีประสบการณ์และทำจริงมากที่สุด และครอบคลุมขอบข่ายงาน HR เช่น การสรรหา คัดเลือกพนักงาน , การปฐมนิเทศและ Onboarding พนักงานใหม่ , การจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาพนักงาน , การประชุมพนักงาน , การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ , การติดตามผลการพัฒนาพนักงาน , การสร้างความผูกพัน , กิจกรรมส่งเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
 
 
รู้จักกับอาจารย์บอมส์ นราวิช นาควิเวก
Co-Founder Wiwathanakorn / Excellent People
Organization Evolution Consultant / Facilitator
Executive Coach
 
อดีตผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรมากประสบการณ์ ที่เติบโตจากผู้คิด ลงมือทำสู่ผู้บริหารสายงาน HROD และสายงานกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กรอันเป็นที่รู้จัก อาทิ ไดกิ้น , เทสโก้ , ไบเทค , ไฮนซ์ เป็นต้น ก่อนผันตัวสู่อาชีพอิสระ
 
อ.บอมส์ เชื่อและศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ โดยเชื่อว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เกื้อกูลกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่มีความหมายได้ อ.บอมส์ ได้ศึกษาและเรียนรู้อย่างลงลึกในเรื่อง การพัฒนาองค์กรในแนวทางของ “องค์กรมีชีวิต” (Living Organization) ซึ่งเป็นแนวทางขององค์กรแห่งอนาคต (ทีม Excellent People ได้แปลหนังสือ Reinventing Organizations ตำราการพัฒนาองค์กรในวิถีองค์กรมีชีวิต มาเผยแพร่ภาษาไทย) โดยได้แนวทางนี้มาใช้เปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์กรภาคธุรกิจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงอย่างเห็นผลมาหลากหลายแห่ง มีประสบการณ์ในช่วยพัฒนาองค์กรมามากกว่า 40 แห่ง ในบทบาทของที่ปรึกษา / Facilitator และโค้ช คู่คิดของผู้บริหาร และผ่านการทำเวิร์คช็อปกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรทั้งภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ มามากกว่า 1,000 เวิร์คช็อป กับหลายร้อยองค์กร
 
ตลอดช่วงเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา เขาได้ร่วมก่อตั้งชุมชน Community สำคัญด้านการพัฒนาองค์กรในเมืองไทย อาทิ กลุ่ม “วิวัฒนากร” , Excellent People , Living Organization Thailand , The Reflection , New Work Academy เป็นผู้เริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดเรื่อง “องค์กรมีชีวิต” ในเมืองไทย รวมถึงปฏิรูป รื้อสร้างงาน HR / People ในแนวทางใหม่ People Values เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากองค์กรในบ้านเราและบ้านใกล้เรือนเคียง รวมถึงการปฏิบัติจริงกับองค์กรและชุมชนของตนเอง ถือเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบคนสำคัญคนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรในแนวทางสมัยใหม่ ที่มีความเข้าใจในมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างลึกซึ้ง เป็นผู้ที่ใช้ Facilitation ,Dialogue และ การโค้ช ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 
 
 
Visitors: 160,716