Train the Trainer for Internal Trainer and HRD

Train the Trainer for Internal Trainer / Facilitator , HRD , L&D
กับ 5 โปรแกรม ที่เป็น Signature และเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างทีม สร้างวัฒนธรรมที่แข็งแรง (Team Essentials)
#ฝึกให้เราสอนเองในรูปแบบฟา

ในปัจจุบันนี้ แทบจะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า Soft Skills กับการทำงาน อาจไม่ใช่ทักษะ “อ่อน” ที่มีก็ดี ไม่มีก็ได้อีกต่อไป แต่มันคือส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตและการทำงานไม่แพ้ทักษะอาชีพ โดยเฉพาะยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรแน่นอน หากขาดทักษะพื้นฐานในการดูแลจัดการตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์แล้ว สภาพดังกล่าวย่อมมีโอกาสก่อให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ เกิดความเครียดในจิตใจได้อย่างมหาศาล ในยุคนี้ที่โลกภายนอกเรียกร้องจากคนทำงานมากยิ่งขึ้น ทักษะเหล่านี้ยิ่งมีความจำเป็นยิ่งกว่าที่เคย

ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา Excellent People ได้มีโอกาสเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้กับองค์กรหลากหลายแห่ง ทั้งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของ “คน” (People Focus) การทำงานที่มีความเป็นแนวราบยิ่งขึ้น สนใจการสร้างทีมที่สมาชิกสามารถจัดการตัวเองได้ (Self-Management Team & Horizontal Culture) การขับเคลื่อนผลงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก (Inspiring Performance) การสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Learning Workplace) รวมไปถึงการเพิ่มเติมทักษะในการดูแลสุขภาวะของคนทำงาน (Wellbeing) แต่ด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขขององค์กร เราต้องยอมรับว่ากลุ่มคนที่จะเข้าถึงการเรียนรู้เหล่านี้ได้ ก็มักเป็นเพียงกลุ่มของผู้นำ หรือสมาชิกเพียงบางส่วนขององค์กรเท่านั้น นี่ทำให้ทักษะที่ควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทำงานทุกคน อาจไม่สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึง

คงเป็นเรื่องดีไม่น้อย ถ้าเหล่านักพัฒนาที่อยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของ HR/OD หรือ Internal Trainer สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆ ในองค์กรได้ด้วยตัวเอง เพื่อกระจายคุณค่า สร้างวิถีการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้เป็นวิชาพื้นฐานที่สามารถกระจายไปได้มากขึ้นภายในองค์กร ซึ่งแน่นอน เรื่องนี้ไม่เพียงส่งผลดีต่อคนทำงานที่เข้ามาร่วมเรียนรู้เท่านั้น โปรแกรมการพัฒนาที่สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึง ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้นำ เมื่อพวกเขามีมือซ้าย มือขวา มีทีมงานที่เข้าใจในเรื่องเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันได้มากขึ้น ซึ่งสุดท้าย ส่งนี้ย่อมส่งผลกลับมาเป็นประโยชน์กับตัวองค์กรเองด้วย

โปรแกรม Facilitation Package for HRD/Internal Trainer นี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยสนับสนุนให้เหล่านักพัฒนาภายในองค์กรได้มีทักษะที่สำคัญต่อการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Facilitation Skills) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับองค์ความรู้สำคัญในแต่ละวิชา (Key Learning Topics) มีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดกระบวนการ (Facilitation Tools) รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ได้ทดลองฝึกฝนการนำกระบวนการโดยมีทีมอาจารย์คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

สามารถสมัครตามสนใจแยกเป็นเรื่อง
เรียน 3 วันต่อหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม - New Work House หมู่บ้าน Perfect Place รัตนาธิเบศร์ / .ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีไทรม้า (มีรถมารับที่สถานี)
รับสมัครจำกัด ไม่เกิน 4 องค์กร ต่อรุ่น
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท จากราคาเต็ม 19,000 บาท ต่อองค์กร (จ่าย 1 องค์กร มาได้ 3 ท่าน)

ลงทะเบียนแสดงความสนใจสมัครได้ที่ลิงค์นี้ https://shorturl.at/dfiCJ
** ทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อประสานงานจัดกลุ่มผู้เรียน ในหลักสูตรที่สนใจ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Line ID : aornarunya

 

 

Visitors: 160,716