CFR Culture Lab 1 - GROW CONVERSATION

CFR CULTURE LAB #1 : "GROW CONVERSATION"

How to Facilitate Grow Conversations

ชวนมา “เล่น” กับกระบวนการสร้างการพูดคุยที่เอื้อให้สมาชิกเกิดการเติบโต พร้อมทดลองใช้ชุดเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนผู้นำให้สามารถสร้าง “การพูดคุยที่สร้างสรรค์ (Creative Conversation)” กับสมาชิกในทีมของตนได้ง่ายขึ้น

จากแนวคิดเรื่อง CFR (Conversation-Feedback-Recognition) ซึ่งเชื่อว่าหัวใจสำคัญของการบริหารผลงานที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นั้น จำเป็นจะต้องใช้ “การพูดคุยสนทนาที่มีคุณภาพ และสม่ำเสมอ” การพูดคุยที่มีคุณภาพที่เพียงพอจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งนี่คือกระบวนการอันเรียบง่ายแต่ทรงพลัง ประกอบไปด้วย การสนทนาที่มีคุณภาพและสร้างการเติบโต (Grow Conversation) , การให้ฟีดแบ็กเพื่อการพัฒนา (Feed Forward) และ การชื่นชมให้พลังใจ (Recognition) CFR เป็นกระบวนการที่พัฒนามาจากพูดคุยที่ใช้การบริหารผลงานในทีมกีฬา ซึ่งเป็นต้นแบบกรณีศึกษาสำคัญในการสร้างผลงานที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระบวนดังกล่าวยังมีการนำหลักทางจิตวิทยาในแนวทางของไดอะล็อกและโค้ชชิ่งมาปรับใช้ ทำให้กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการพูดคุยเพื่อติดตามงานในแบบเดิม แต่เป็นการพูดคุยสนทนที่มีพลัง เอื้อให้มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริง ใช้ปัญญาร่วม (Collective Wisdom) มาสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตยิ่งขึ้น

ชวนมาสัมผัสประสบการณ์ 1 วัน กับ 2 รูปแบบสำคัญของการทำ CFR คือ Self-CFR (การพูดคุยกับคนอื่นที่มีคุณภาพ เริ่มจากการสนทนา ตกผลึกกับตัวเองที่มีคุณภาพ) และ Group-CFR หรือการคุยแบบกลุ่ม ใน New Work Lab 1 วัน ผู้สนใจจะได้ผ่านประสบการณ์การพูดคุยทั้ง 2 รูปแบบ ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการสร้าง Grow Conversation พร้อมทดลองใช้เครื่องมือสนับสนุนการพูดคุย ซึ่งสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้ในทีม/องค์กร ได้แก่Growth Book สมุดแห่งการเติบโต เครื่องมือสนับสนุนการทำ Self-CFR เครื่องมือซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทาง คอยชวนสมาชิกสังเกต และตอบคำถามซึ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนผลงาน และการตกผลึกบทเรียน

Performance Check-in card เครื่องมือที่จะช่วยให้การพูดคุยขับเคลื่อนผลงานกับสมาชิกเป็นไปอย่างกระชับ รอบด้าน และสร้างสรรค์ อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่การพูดคุย ให้สมาชิกได้เชคสถานะของตนในมิติต่างๆ มาก่อน เพื่อให้การพูดคุยกระชับ ตรงจุดได้มากขึ้น

Collaboration Board บอร์ดแสดงสถานะภารกิจต่างๆ ของทีม เพื่อให้สมาชิกมองเห็นภาพเดียวกัน และเป็นการสร้าง Awareness ร่วมกันในทีมกับองค์ประกอบต่างๆ ที่ล้วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนผลงาน


ใน 1 วัน เราทดลองเล่นอะไรกันบ้าง?

ช่วงเช้า 9.00-12.00

ทำความรู้จักกระบวนการ CFR และลักษณะสำคัญของ Grow Conversation ทดลองผ่านประสบการณ์การทำ Self-CFR กับเครื่องมือ Growth Book และ Performance Check-in cards ไปพร้อมกับการฝึกทักษะสำคัญของการสนทนาที่มีคุณภาพ

ช่วงบ่าย 13.00-16.00

ต่อเนื่องกับการทดลองผ่านประสบการณ์ Group-CFR และการใช้ Collaboration Board ประกอบการพูดคุย เรียนรู้กรอบแนวคิด 4 เฟสของการพูดคุยเพื่อสังเกตบรรยากาศความปลอดภัย จบท้ายวันด้วยการหาทางประยุกต์ ร่วมออกแบบการสร้างการพูดคุยในทีมที่สนุก สร้างสรรค์ มีพลัง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:30 น.
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
 
นำกระบวนการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ "เล่น" โดย 4 Facilitator
1. น.สพ. วิกรม เจตนาวณิชย์ (หมอแชมป์) : CPO of Pets Friend Group & Co-Founder of New Work Academy
2. ภัทร กิตติมานนท์ (อ.ป้อง) : Co-Founder of New Work Academy & Wiwathanakorn
3. ลัญชกร คำศรี (อ.ปั้ม) : Co-Founder of New Work Academy & Happy Performance Consultancy
4. นราวิช นาควิเวก (อ.บอมส์) : CEO of Excellent People & Co-Founder of New Work Academy
 
ลงทะเบียน สมัคร ที่ลิงก์นี้
https://bit.ly/45osMQU
 
สถานที่จัดกิจกรรม : new work house หมู่บ้าน perfect place rattanathibet
เปิดรับสมัคร จำนวน 8 คน เท่านั้น ต่อกิจกรรม
ขออนุญาตเมื่อครบจำนวน 8 คน (ในแต่ละกิจกรรม) จะปิดรับสมัคร
 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Inbox ที่แอดมินเพจ "New Work Academy"
หรือ โทร 094-9266478 (พี่ผึ้ง)
 
-------------------------
Podcast Series
CFR IN PRACTICE 
Beyond Performamce by Conversation-Feedback-Recognition

EP.1 "รู้จักกับ CFR ตัวละครสำคัญ ในการสร้างผลงานและการเติบโตอย่างเหนือชั้น"
ชวนฟังความหมายและความสำคัญ ของกระบวนการพูดคุยแบบ CFR
ผ่านมุมมองประสบการณ์จริง ในการสร้างกระบวนการนี้ในองค์กร ทั้งในงานบริหารผลงาน และสร้างวัฒนธรรมแบบ Growth Culture
.
EP.2 "4 เฟส ที่สะท้อนคุณภาพของการสนทนา"
เราสนทนากันอยู่ในคุณภาพแบบไหน...
บางท่านอาจจะเคยได้ยินมากันบ้างว่า เราต้องเปลี่ยนห้องประชุมที่เป็นเหมือนสนามรบ มาสู่ พื้นที่ของการเรียนรู้และสร้างสรรค์
แล้วภาพของการพูดคุย สนทนาที่เป็นพื้นที่การเรียนรู้และสร้างสรรค์ นั้นเป็นอย่างไร ? ... หลายคนนึกภาพไม่ออกจริงๆ เพราะเราส่วนใหญ่ต่างคุ้นชินการพูดคุยที่การติดตามงาน การห่ำหั้นเอาชนะกันทางความคิด การพูดคุยที่มีคนไใ่ดี่คนพูด ฯลฯ Podcast EP. นี้ จะมาฉายภาพให้เราเห็นว่า การสนทนา พูดคุยมีจุดสังเกตอย่างไร และ CFR คือ การพูดคุยที่อยู่ในเฟสหรือพื้นที่ไหนกัน
.
EP.3 "5 จุดสังเกตเมื่อ CFR มีคุณภาพ และ 3 จุดที่ลดทอนคุณภาพการพูดคุย"
เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าการพูดคุย CFR ของเราดีแล้ว โอเคแล้ว
มีอะไรที่ช่วยให้เราสังเกตได้บ้าง ?
EP. นี้มีคำตอบกับ 5 จุดสังเกตสำคัญที่บ่งบอกว่าการสนทนา การคุยแบบ CFR เริ่มดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ เราเริ่ม "เคลื่อน" ไม่ได้ วนหรือถอยหลัง
รวมถึง ถ้าการพูดคุยของเรา มีคุณภาพน้อย มักจะเกิดอะไร ที่เราพอสังเกตได้ไม่ยาก
.
EP.4 "CFR for Continuous Performance Management"
บริหารผลงานอย่างเหนือชั้น ด้วย CFR
CFR เป็นมากกว่าการพูดคุยที่มีคุณภาพ แต่คือพื้นที่สำคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงพลัง และการเรียนรู้ไปการลงมือทำที่ดีขึ้น ขยายขึ้น ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มาถึง Episode ที่ชวนทุกคนมาเรียนรู้การนำ CFR ไปใช้กับการบริหารผลงานอย่างต่อเนื่อง CFR มีแนวปฏิบัติจริงในองค์กรอย่างไร ?
EP นี้ จะเล่าให้เห็นภาพถึง 3 พื้นที่สำคัญของการทำ CFR
Self CFR , Group CFR และ 1 on 1 CFR
.
EP.5 “เวลาประชุม เราเอาสมองแบบไหนมาคุยกันนะ?”
EP ที่จะพูดถึงการทำงานของสมอง 2 โหมดที่ส่งผลต่อการพูดคุย คือโหมด Reactive และโหมด Creative จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้เวลาประชุมกันอย่างยาวนาน แต่สมองของสมาชิกส่วนใหญ่กลับอยู่ในโหมด Reactive แล้วในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง เราจะสังเกตตัวเองอย่างไรเวลาที่สมองของเราเริ่มเข้าสู่โหมดที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ เพื่อให้เราสามารถดูแล พาตัวเองกลับมาอยู่ในความพร้อมได้
.
EP.6 “ผู้นำทำอะไรได้บ้าง เพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าสู่โหมด Creative?”
ต่อเนื่องกันกับการสำรวจสิ่งที่ผู้นำ (การพูดคุย) สามารถทำได้ เพื่อเอื้อให้สมองของสมาชิกเข้ามาอยู่ในความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ร่วมกันมากขึ้น ใน Ep นี้ เราจะได้แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับความสำคัญของผู้นำในการสนทนา และ 4 วิธีที่ผู้นำสามารถทำได้ เพื่อช่วยสนับสนุนบรรยากาศและความพร้อมของสมาชิก
.
.
EP.7 “CFR 3 รูปแบบ กับ 4 พื้นที่การประยุกต์ใช้ในองค์กร”
สุดท้ายกับการฉายภาพการนำ CFR ไปใช้จริงในองค์กร CFR 3 รูปแบบ (Self-CFR, 1-1 CFR และ Group CFR) เมื่อนำไปใช้กับ 4 พื้นที่หรือ 4 เรื่องราวที่สำคัญต่อการทำงานร่วมกัน ภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไร ใน Ep นี้ ผู้ฟังจะได้ฟังตัวอย่างจากประสบการณ์จริง และอาจเห็นโอกาสที่จะนำกระบวนการนี้กลับไปสร้างในบางพื้นที่ขององค์กรตนเองได้
 

 

Visitors: 150,972