Collaboration Card 6 - From Diversity to Collaboration

COLLABORATION CARD รุ่นที่ 6

"เข้าใจตัวเอง เข้าผู้อื่น สู่ความเป็นหนึ่งเดียว"

ชวนมา"เล่น" (New Work Lab) กัน ทดลองการ์ด ใน Set ของ From Diversity to Collaboration เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ เข้าใจตัวเองและผู้อื่น ผ่านหลักความรู้ผู้นำสี่ทิศและ Me,Myself 12 ตัวตน เราจะสร้างการเรียนรู้และนำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้จริงในงานได้อย่างไร ที่ช่วยสร้างวัฒนธรรม พลังการเรียนรู้ และการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ชวนมาทดลองกัน

จากองค์ความรู้สำคัญหนึ่งของโลก ที่เป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของชนเผ่าอินเดียแดง สู่การพัฒนาต่อขยาย มาสู่แนวทางและเครื่องมือในการเข้าใจตัวเองและการสร้างทีม New Work Academy ได้ร่วมกับเครือข่ายลูกค้า ศึกษาวิจัยและพัฒนาแนวทางการทำงาน จนตกผลึกมาเป็นแนวทาง เครื่องมือในการสร้างทีม สร้างวัฒนธรรมในชื่อ From Diversity to Collaboration ซึ่งไปต่อขยายจาก “ผู้นำสี่ทิศ” มาสู่ “Me,Myself 12 ตัวตน” เราได้เผยแพร่ความรู้ชุดนี้และพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาหลายชุด หนึ่งในนั้นคือ FROM DIVERSITY TO COLLABORATION CARD มีทั้งหมด 3 กลุ่ม 6 Set เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

ชวนมาเล่น ทดลองการ์ด ใน Set ของ From Diversity to Collaboration เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ เข้าใจตัวเองและผู้อื่น ผ่านหลักความรู้ผู้นำสี่ทิศและ Me,Myself 12 ตัวตน เราจะสร้างการเรียนรู้และนำกระบวนการเหล่านี้ไปใช้จริงในงานได้อย่างไร ที่ช่วยสร้างวัฒนธรรม พลังการเรียนรู้ และการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง ชวนมาทดลอง

.

#เราจะมาทดลองอะไรบ้าง ?

ช่วงเช้า (9.00-12.00 น.)

พบการทดลองเล่นและร่วมประสบการณ์ การใช้การ์ด FROM DIVERSITY TO COLLABORATION ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบจากทีม New Work Academy ให้เราได้ลอง อาทิ การใช้การ์ดกับการออกแบบกิจกรรม Onboarding , การใช้การ์ดกับการสร้าง Team Conversation , การสร้างและพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

ช่วงบ่าย (13.00-16.00 น.)

ชวนสนุกต่อกับการร่วมออกแบบ ต่อยอดการใช้การ์ด (Generativity) ไปสู่งานที่ผู้เข้าร่วมสนใจ อาทิเช่น การนำ Card ไปต่อยอดกับการสร้างการสอน การอบรมที่มีส่วนร่วม , การนำไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม ฯลฯ สร้างไอเดียด้วยกันด้วยกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางของ New Work

 

 

นำกระบวนการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ "เล่น" โดย 3 Facilitator
1. น.สพ. วิกรม เจตนาวณิชย์ (หมอแชมป์) : CPO of Pets Friend Group & Co-Founder of New Work Academy
2. ภัทร กิตติมานนท์ (อ.ป้อง) : Co-Founder of New Work Academy & Wiwathanakorn
3. ลัญชกร คำศรี (อ.ปั้ม) : Co-Founder of New Work Academy & Happy Performance Consultancy

 

สถานที่จัดกิจกรรม : new work house หมู่บ้าน perfect place rattanathibet

เปิดรับสมัคร จำนวน 8 คน เท่านั้น ต่อกิจกรรม

ขออนุญาตเมื่อครบจำนวน 8 คน (ในแต่ละกิจกรรม) จะปิดรับสมัคร

 

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Inbox ที่แอดมินเพจ "New Work Academy"

โทร 094-9266478 (พี่ผึ้ง)

Visitors: 150,972