SELF-LEADERSHIP

 

 

คุณเคยเจอเรื่องราวแบบนี้บ้างไหม?

ทำไมผู้นำบางคนที่เราอยู่ใกล้เขา แค่เขาเดินเข้ามา มานั่งหรือมายืนใกล้ๆ เรากลับรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจและค่อยๆ กล้า รู้สึกได้เป็นตัวของตัวเอง  แต่กับผู้นำบางคน พอเขาเข้ามาอยู่ใกล้ กลับทำให้เรารู้สึกหวั่นไหว ไม่กล้า ไม่อยากพูด ไม่อยากคิดอะไรต่อ

มีศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะ หรือ ความเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งพบว่า ภาวะผู้นำ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจากบทบาท ตำแหน่ง (Position / Title) แต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่ในตัวเอง แต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้กับความเป็นผู้นำ หรือ ศักยภาพนี้ที่ซ่อนอยู่  การที่เราจะนำและได้รับความเชื่อมั่นจากทีม ไม่ได้เกิดจากการที่เรามีอำนาจที่เหนือกว่า แต่กลับเรียบง่ายกว่านั้น เพียงแค่เราได้นำความเข้าใจ และความเชื่อมั่นมาสู่สมาชิกในทีม  กล่าวคือ ผู้นำที่ยอดเยี่ยม จะใช้ความรัก ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น มาดูแลทีม ให้พวกเขาค่อยๆ มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะคิด กล้าจะพูด กล้าที่จะเรียนรู้ กล้าที่จะลองทำ และกล้าที่จะตัดสินใจ   ดังที่คำกล่าวว่า “ผู้นำที่ดี ต้องช่วยสร้างผู้นำ“เขาจะช่วยสร้างทีมแห่งผู้นำ ที่เปิดพื้นที่ให้สมาชิกทุกคนได้นำความเป็นผู้นำหรือศักยภาพของตน ออกมาขับเคลื่อน พัฒนาทีมได้ด้วยกัน

จุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความเป็นผู้นำในตัวเราเอง เริ่มจากการเรียนรู้ตัวเอง (Self-Learning) เราแต่ละคนล้วนมีสไตล์ความเป็นผู้นำที่แตกต่างกัน  การที่เราได้เริ่มต้นกลับมาถามตัวเองว่า “เราคือใคร”  เราเป็นคนแบบไหน เรามีความเชื่อและคุณค่ากับอะไร เรามีจุดแข็ง เรามีดีอะไร รวมถึงจุดที่เรายังพัฒนาต่อไปได้  ทั้งหมด คือการเริ่มต้นในการเข้าถึงความเป็นผู้นำในตัวเราเอง เราจะเริ่มเห็นว่ากว่าที่มาเป็นเราในวันนี้ เราได้ผ่านชีวิต บททดสอบ และเราได้ทำอะไรไปบ้าง นี่คือ การเรียนรู้ เข้าใจชีวิตของคนๆหนึ่ง ซึ่งสมาชิกทุกคนของเราก็ผ่านเส้นทางชีวิตของเขามาเช่นกัน

หลักสูตร SELF-LEADERSHIP-Incubating Leadership Mindset and Being หรือ “ผู้นำในฉบับตัวฉัน” เป็นสถานีการเรียนรู้แรกที่จะพาผู้เรียนทุกคน ได้กลับมาเชื่อมโยงกับความเป็นผู้นำในตัวเองด้วยหลักความรู้ของผู้นำสี่ทิศ ภูมิปัญญาเก่าแก่ของอินเดีย และได้สำรวจความเข้าใจในมนุษย์ที่ลึกกว่าที่เราเคยรู้จักผ่านทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง เพื่อให้เห็นสิ่งที่อยู่เบื้องพฤติกรรม ตัวตนของทั้งตัวเราและผู้อื่น  พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงบทบาทของหัวหน้าทีม ที่จะครองใจทีม และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ให้ทุกคนได้สร้างโมเดลของการเป็นผู้นำในฉบับของตัวเองที่ช่วยเกื้อกูล ส่งเสริมทีม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objectives)

 1. บ่มเพาะความเข้าใจและการตระหนักถึงบทบาทสำคัญของ หัวหน้าทีม (Supervisor’s roles) ที่ขยับจากผู้บังคับบัญชา มาสู่ การเป็น”ผู้รับใช้” (Servant Leader) ที่ช่วยสนับสนุนให้สมาชิกของทีมจัดการตัวเองและเกิดการทำงานด้วยความร่วมมือ
 2. ให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเข้าถึงความเป็นผู้นำในตัวเอง (Self-Leadership) ให้พวกเขาได้เห็นสไตล์ ศักยภาพของตัวเอง พร้อมทั้งมีแบบจำลองของความเป็นผู้นำฉบับของตัวเองในใจ เพื่อใช้นำทางทีมงานต่อไป
 3. ได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ในเชิงลึก (People Insight) ด้วยหลักจิตวิทยาบุคลิกภาพ เพื่อนำไปใช้สื่อสารและดูแลสมาชิกในทีม ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมของทีมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
 4. ตระหนักรู้ในกลไกปกป้องตัวเอง หรือ ภาวะที่ตนเองรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่เป็นตัวของตัวเอง และสามารถนำความเข้าใจในเรื่อง การสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety)  ไปปรับใช้ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ได้
 

หัวข้อหลักและจุดเน้นการเรียนรู้ ในโปรแกรมนี้ (Key Learning Points)

ในหลักสูตรนี้เราจะเน้น 3  ส่วนสำคัญ คือ  ส่วนแรก คือ การสร้างการตระหนักรู้ในบทบาทของหัวหน้าทีม (Supervisor) ในโลกยุคใหม่  ส่วนที่ 2 เน้นการบ่มเพาะและสร้างความเข้าใจในเรื่องของมนุษย์เชิงลึก ผ่านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ทั้งผู้นำสี่ทิศ และจิตวิทยาการเข้าใจคน  ให้ผู้เรียนทุกคนได้เชื่อมต่อกับความเป็นผู้นำในตนเองและเรียนรู้ความแตกต่าง หลากหลายด้วยความเข้าใจ  และส่วนสุดท้าย คือ การตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) ซึ่งมีผลต่อความมั่นใจ ความกล้าที่ทุกคนจะแสดงความเป็นผู้นำออกมา

 • กระบวนทัศน์ใหม่ของการนำทีม ที่เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมที่สมบูรณ์ (New Management Paradigm for Leading Team)
 • บทบาทสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่เป็น “ผู้นำผู้รับใช้” (Supervisor’s Roles & Servant Leadership)
 • เข้าใจความเป็นผู้นำในตนเอง และความแตกต่างของคนที่หลากหลาย ด้วยแนวคิดของผู้นำสี่ทิศ (เรียนรู้ที่มา และกรอบความเชื่อ คุณค่า ความคาดหวังและความแตกต่างของคนแต่ละทิศ )
 • สำรวจและเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึก ด้วย Iceberg Model และ อาหารใจ 10 หมู่ เพื่อเรียนรู้สิ่งที่อยู่เบื้องลึกพฤติกรรม บุคลิกษณะที่มองเห็นจากภายนอก
 • สมองสามชั้น กับการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ
 • "เมื่อเรารู้สึกไม่ปลอดภัย" วงจรกับดัก และการตระหนักรู้ในกลไกป้องกันตัว  (Compulsive Cycle and Protection Mode)
 • ความสำคัญของพื้นที่ปลอดภัยและแนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัย
 • การสร้างความปลอดภัยให้ตัวเอง และพลังงานของผู้นำ ( Self-Empathy and Leadership Energy)

 

ทักษะที่ฝึกฝน

• ความเข้าใจในบทบาทของการเป็นหัวหน้าทีม (Supervisory Awareness)
• การเข้าใจคนเชิงลึกและเรียนรู้ความแตกต่าง หลากหลาย (People Insight)
• ความเป็นผู้นำในสไตล์ของเราเอง (Self-Leadership)
• ทักษะการสังเกตและตระหนักรู้ในสภาวะปลอดภัยและไม่ปลอดภัย (Observe and Self-Awareness)
• การตั้งแกนและดูแล สร้างความปลอดภัยให้ตัวเอง (Self-Empathy ad Resilience)
• การสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สนับสนุนความปลอดภัย (Creating Safety Space)
 

PRACTICES กิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่เราจะฝึกฝนกัน

Visitors: 150,976