บทความพัฒนาองค์กร / องค์กรมีชีวิต  • Teal Journey : วิวัฒนาการองค์กร 5 สี บทความโดย : ภัทร กิตติมานนท์ เส้นทางสู่การสร้าง องค์กรสีทีล จากทีมผู้แปล หนังสือ Reinventing Organizations ฉบับแปลภาษาไทย “เมื่อเราเผชิญหน้ากั...

  • 4 ปีที่ผ่านมา มีกลุ่มที่ปรึกษา / Facilitator กลุ่มหนึ่งที่รวมตัว กัน ในชื่อ “วิวัฒนากร” (Organizational Evolution Facilitator) เหล่าจอมยุทธ์กลุ่มนี้ร่วมกัน ทำงานกับการส...

  • Teal Journey :ความเชื่อพื้นฐานขององค์กรสีทีล บทความโดย : ภัทร กิตติมานนท์ “วิธีการ” และ “ความเชื่อ” คือสองสิ่งที่เชื่อมโยงและสามารถสืบย้อนหากันได้เสมอ เปร...

  • ผู้นำวิถีองค์กรทีล บทความโดย อ.โชติวุฒ อินนัดดา เรื่องราวในบทความนี้เป็นการเล่าจากเรื่องสมมติ จำลองให้ผู้อ่านได้เข้าใจในภาพของปฏิบัติที่ผ่านการเกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมในเรื่องเล่า...

  • Teal Journey ตอนที่ 3 : จุดเริ่มต้นของการจัดการตัวเอง บทความโดย ภัทร กิตติมานนท์ (อ.ป้อง) ผมชอบแนวคิดจากหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงความเป็นผู้นำ 2 แบบ คือความเป็นผู้นำแบบ “เซียนหมาก...
Visitors: 161,793